$('#').html("
1397/03/01
206 بار مشاهده
17 مخالف
14 موافق

تجهیز آموزشگاه به سیستم هوشمند

با توجه به تجهیز آموزشگاه به سیستم هوشمند از دانش آموزان محترم واساتید گرامی درخواست می شود در قسمت ورود استاد / دانشجو وارد پروفایل خود شده و از امکانات سایت استفاده نماییند.
مطالب مرتبط

"); $('#newContentDiv').html("

برای

");